Keukentoestellen ook tegen 6% btw?


17 augustus 2021

Tot en met 31 december 2022 kun je genieten van het verlaagde btw-tarief van 6% in geval van afbraak en wederopbouw van de eigen woning in heel België: dat weet je. Maar geldt dit ook voor de keukentoestellen?

 

Nieuw in deze tijdelijke regeling

Nieuw is dat je van deze regeling kunt gebruik maken bij de verkoop van een nieuwe woning of een nieuw appartement. Vereist blijft natuurlijk wel dat er op datzelfde perceel een pand afgebroken werd én dat ook de andere voorwaarden vervuld zijn, zoals het feit dat het in dat geval moet gaan om de enige en eigen woning van de koper en dat de bewoonbare oppervlakte van de nieuwbouw beperkt blijft tot 200 m².

 

Wanneer je een nieuwbouw koopt

Koop je een nieuwe woning of en nieuw appartement ter vervanging van het enige eigen huis dat afgebroken wordt, dan sluit je geen contract met een aannemer maar met een verkoper, type bouwpromotor. Je volledige aankoop kan van het verlaagde btw-tarief van 6% genieten, buiten dan de klassieke uitsluitingen, zoals een zwembad. De keukentoestellen zitten hier in de prijs die je betaalt voor de nieuwbouw en genieten daarom mee van het 6% btw-tarief.

Let op! Die toestellen moeten mee in de verkoopprijs zitten. Laat je de keuken na de aankoop plaatsen door een eigen aannemer, dan betaal je 21% btw.

 

Wanneer je de werken laat uitvoeren door een aannemer

Je bent zelf bouwheer en hebt een contract gesloten heeft met een aannemer om voor jou een afbraak en heropbouw te realiseren. Het gaat om een geheel van werken in onroerende staat die onderworpen zijn aan de normale regels voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief van 6%. De aankoop van keukentoestellen staat los hiervan, en je betaalt dus 21% btw.

 

Ook in de 32 steden en gemeenten?

Ja, daar heb je in feite de keuze. Je kunt daar een beroep doen op de oude regeling die geen oppervlakteplafond voorziet en die niet vereist dat het je enige woning is. In dat geval geldt het wel alleen voor werken in onroerende staat die je laat uitvoeren door een aannemer. In de oude regeling kan het m.a.w. niet voor de aankoop van een nieuw appartement van een bouwpromotor. Dat laatste kan alleen in de nieuwe regeling, ook in die 32 steden en gemeenten, maar dan gelden ook de diverse beperkingen die overal gelden.

Let op! De regeling die al bestond in de 32 steden en gemeenten blijft ook gewoon bestaan en staat dus enigszins los van de tijdelijke uitbreiding.

 

Conclusie

Koop je tegen 6% btw, dan geldt dat ook voor uw keukentoestellen, op voorwaarde dat die mee in de verkoopprijs zitten. Ben je echter zelf de bouwheer, dan geldt de 6% niet voor je keukentoestellen.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.