Wanneer moet je een deel van de factuur inhouden voor de fiscus?


28 augustus 2021

Doe je als professional beroep op een onderneming uit de bouwsector, de sector van schoonmaak en onderhoud, bewakings- en/of toezicht, dan betaal je de factuur beter niet zonder eerst te checken of die onderneming geen fiscale of sociale schulden heeft.

 

Inhoudingsplicht

Is dat het geval, dan mag je de factuur niet volledig betalen, maar moet je een stuk ervan doorstorten naar de staat. Dit geldt wèl enkel voor beroepsuitgaven. Laat je privé dus werken uitvoeren aan bv. je privéwoning, dan hoef je niets te checken of in te houden.

 

Hoeveel inhouden?

Blijkt dat de betrokken onderneming sociale schulden heeft, dan moet je 35% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten aan de RSZ. Voor fiscale schulden is dat 15%. Zijn er zowel fiscale als sociale schulden, dan moet je dus de helft van de factuur inhouden en enkel nog de andere helft betalen.

Let op!  Houd je niets in terwijl dat wel moest, dan ben je zelf hoofdelijk aansprakelijk voor die schulden én krijg je ook een boete!

 

Hoe kun je dat checken, en wanneer?

Op https://www.checkinhoudingsplicht.be/. Geef het ondernemingsnummer van bv. de aannemer in, en je krijgt een groen of rood licht te zien. Is er een groen licht, dan moet je niets doen. Geeft de applicatie een rood licht, dan betekent dit dat de aannemer ofwel fiscale, ofwel sociale schulden heeft of beide. De applicatie bezorgt je dan via een link de betaalgegevens om de in te houden bedragen door te storten aan de RSZ en/of de fiscus.

Wanneer? Doe het alvast op het moment dat je het contract met de aannemer/dienstverlener afsluit, en ook bij elke factuur die je ontvangt. En zeker ook op het moment dat je de factuur betaalt.

 

Groen of rood licht

Zie je groen licht, en moet je dus niets inhouden, dan krijg je een attest dat geldig is tot de datum die erop vermeld staat. Betaal je de factuur na deze datum, dan moet je opnieuw de website consulteren op het moment waarop je de betaling effectief uitvoert.

Zie je rood licht, en heeft je leverancier op de dag van betaling van de factuur fiscale en/of sociale schulden en is het factuurbedrag lager dan € 7.143, dan geldt de normale inhoudingsplicht van respectievelijk 15% en/of 35%. Voor facturen van meer dan € 7.143 moet de aannemer je in principe een attest bezorgen waarop staat hoeveel fiscale en sociale schulden hij heeft. Is de schuld op het attest van de aannemer kleiner dan 15% en/of 35% van het factuurbedrag, dan moet je het in te houden bedrag beperken tot het bedrag op het attest. Je houdt dan m.a.w. minder in dan die 15% en/of 35%.

Tip: Om achteraf te bewijzen dat je het bestaan van fiscale en sociale schulden gecheckt hebt en dus terecht niets ingehouden hebt, druk jeu het best het attest af dat bij de controle aangemaakt wordt. Hou dit attest bij: zo kun je bewijzen dat je de site geraadpleegd hebt vóór de betaling.

 

Conclusie

Via https://www.checkinhoudingsplicht.be kun je nakijken of degene wiens factuur je moet betalen nog openstaande fiscale of RSZ-schulden heeft. Je hebt enkel het ondernemingsnummer nodig dat je op de factuur vindt. Als er fiscale en/of sociale schulden zijn, moet je 15% en/of 35% van het factuurbedrag (excl. btw) inhouden en doorstorten aan respectievelijk de fiscus en/of de RSZ.

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen.  

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.