Woning afbreken en heropbouwen: en de bijgebouwen?


17 september 2021

Sinds 1 januari van dit jaar is het verlaagde btw-tarief van 6% inzake afbraak en wederopbouw van toepassing in heel het land. Komen ook bijgebouwen in aanmerking voor dat verlaagde btw-tarief?

 

Het is eigenlijk heel eenvoudig

In de 32 steden en gemeenten, waar het btw-tarief van 6% al eerder van toepassing was, verandert er niets. Er zijn geen bijkomende voorwaarden, en er is geen beperking van tijd.

Alleen voor de andere gemeenten, waar de tijdelijke btw-verlaging van 1 januari 2021 tot 31 december 2022 van toepassing is, zijn er bijkomende voorwaarden, met name voor de bijgebouwen.

 

De bestaande voorwaarden

De voorwaarden om, buiten de 32 steden en gemeenten, tijdelijk te genieten van de verlaagde btw-heffing van 6% zijn uitvoerig besproken in “Tips & Adviezen" van 25 januari 2021. Nog even in het kort:

Is niet aan alle gebruiksvoorwaarde voldaan dan is de toepassing van het verlaagde btw-tarief volledig uitgesloten.

 

Bijkomende voorwaarden: de bijgebouwen

Vormen de bijgebouwen één geheel met het woonhuis, m.a.w. kan de woning niet functioneren zonder de bijgebouwen? Dan geldt de verlaagde btw-heffing ook voor de bijgebouwen.

Let op: Die ruimtes tellen ook mee voor de bepaling van de totale bewoonbare oppervlakte van 200 m².

Staat het bijgebouw echt apart? In dat geval moeten de voorwaarden voor de toepassing van het verlaagde tarief beoordeeld worden per gebouw.

 

Bestemming van het bijgebouw

Wordt alleen het bijgebouw afgebroken en heropgebouwd, en niet de woning, dan kan geen beroep gedaan worden op het verlaagde btw-tarief.

Wordt het nieuwe bijgebouw uitsluitend voor beroepsdoeleinden gebruikt, dan is sowieso de verlaagde heffing uitgesloten. De btw bedraagt dan 21%. De eigenlijke woning kan daarvoor wel in aanmerking komen, als ook aan de andere voorwaarden voldaan is.

 

Wat verstaat men onder bewoonbare oppervlakte?

 

Bewoonbare oppervlakten zijn de woonkamer, slaapkamers, badkamer, het toilet, de keuken, gang en zolder met vaste trap.

Ruimtes waarbij het hoogste punt lager is dan twee meter, met een oppervlakte kleiner dan 4 m², en bergruimtes tellen niet mee als woonruimte. Ook je garage en zolder zonder vaste trap zijn geen bewoonbare onderdelen. Gebouw-gebonden buitenruimten zonder vaste omgrenzing, zoals een balkon, terras of veranda, reken je niet als woonruimte. Hetzelfde geldt voor bergruimtes die niet verbonden zijn aan de woning. Denk maar aan een vrijstaande garage of los fietsenhok.

 

Aankoop garage ook tegen 6%?

Koop je een woning of appartement dat voldoet aan de voorwaarden van het verlaagde btw-tarief van 6%, dan kan ook de aankoop van de garage van het verlaagde btw-tarief genieten. Vereist is dan wel dat er één verkoopovereenkomst opgemaakt wordt, dus zowel voor de woning of het appartement als voor de garage.

Tip. Het is niet vereist dat de garage geïntegreerd is met de woning. Ook een losstaande garage komt in aanmerking. Achteraf garage bijkopen? Neen, in dat geval kan het 6%-tarief niet meer toegepast worden. Je zit dan immers met twee verschillende aankopen

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

 

 

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.