Zit er btw op de verpakking of niet?


24 augustus 2021

Zijn de verpakkingskosten die aangerekend worden aan de klant, zelf ook onderworpen aan btw? Behoren ze m.a.w. altijd tot de zgn. maatstaf van heffing of zijn daar uitzonderingen op? Op welk bedrag is de btw te berekenen?

 

Algemene regel

De zgn. verloren verpakking - dat is kortweg de verpakking die de klant niet terugbezorgt - behoort altijd tot de maatstaf van heffing, ook als ze afzonderlijk gefactureerd wordt.

Terugstuurbare verpakking – dat is de verpakking die de klant wél terugbezorgt - behoort niet tot de maatstaf van heffing. Daar moet dus geen btw op berekend worden.

 

Voorwaarden bij de terugstuurbare verpakking

De Btw makt onderscheid tussen gebruikelijke en ongewone verpakkingen. Gebruikelijke of gewone verpakkingen zijn verpakkingsmiddelen die door hun aard beantwoorden aan een bepaalde noodzakelijkheid. Concreet gaat het dan onder meer om flessen, zakken, paletten, ...

Ongewone verpakkingen gaan dan vooral over versieringsdozen of -flesjes. Dat zijn in feite aparte leveringen waarop dus wél btw berekend moet worden.

Tip: De Btw aanvaardt dat, in geval van twijfel, een verpakking waarvan de waarde niet groter is dan de helft van de waarde van de inhoud als een gewone en gebruikelijke verpakking beschouwd mag worden.

 

Wordt het terugbetaald?

Dat is nl. ook een voorwaarde opdat de verpakking niet tot de maatstaf van heffing zou behoren. Alleen als de verpakking terugbetaald wordt in geval van terug bezorging, valt deze buiten de maatstaf van heffing en moet er dus geen btw op berekend worden. Of de klant die verpakking dan ook effectief terugbezorgt, speelt geen rol.

Tip: Ook als de klant de verpakking niet terugbezorgt en dus geen terugbetaling krijgt, moet de verpakking niet tot de maatstaf van heffing gerekend worden. Het gaat immers om verpakking die in de regel door de leverancier teruggenomen wordt, zoals leeggoed, paletten, ...

Let op: Is er geen terugbetaling als de verpakking terugbezorgd wordt, dan gaat het altijd om verloren verpakking en moet er dus altijd btw op berekend worden.

 

Conclusie

Op verloren verpakking is altijd btw verschuldigd. Op terugbetaalde verpakking moet geen btw betaald worden, ook al bezorgt de klant de verpakking niet terug.

 

Deze publicatie heeft een louter informatief karakter en verbindt geenszins. Zij houdt geen rekening met persoonlijke situaties en kan in geen geval gelijkgesteld worden met een juridisch of fiscaal advies noch met een raad over financiële planning. Gezien de complexiteit van bepaalde verrichtingen en hun implicaties op burgerrechtelijk en fiscaal vlak, raden wij u ten stelligste aan steeds ons persoonlijk  te raadplegen

 

Gelieve de hoogte van uw browservenster te vergroten voor een betere website ervaring.